Výdaje

Evidujte si výdaje a přiřazujte si k nim doklady přes počítač nebo oskenováním mobilní aplikací. Získáte přehled o tom, jak se Vašemu podnikání daří. Pro ty nezaplacené výdaje připravíme QR kód platby. Doklady automaticky zpřístuníme Vaší účetní.

Zadání výdaje 
Výdaj můžete zadat přímo ve funkci výdaje a přiřadit k němu příslušný doklad (faktura, strvzenka, daňový doklad, objednávka apod.) Druhým způsobem je možnost zadat výdaj při nahrávání dokumentu do evidence výdajů. 

Připojení dokladu 
K výdaji si můžete přiřadit doklad. Zůstane Vám navždy uložený a můžete se tak k němu kdykoliv vrátit. 

Filtrování 
Ve výdajích můžete filtrovat a jednoduše zjistíte jaké výdaje jste měli za kancelářské potřeby v minulém roce nebo za nákup materiálu v předešlém měsíci apod. 

Aktuální přehled 
Máte vždy přehled o výši neuhrazených nákladů.

Pravidelné výdaje 
Máte výdaje, které se opakují? Můžete si na ně nastavit automaticky opakování a výdaj se bude pravidelně (měsíčně, čtvrtletně, ročně) evidovat. 

Automatická úhrada
Pokud využíváte funkci multibanking, tak Vám automaticky budeme označovat výdaje za uhrazené.

Hromadná úhrada
Můžete si vyexportovat všechny neuhrazené výdaje a soubor jedoduše přenést do svého bankovnictví. Tím provedete rychle úhradu více výdajů.