Evidence podkladů

Evidence podkladů

Rychlé a jednoduché předávání účetních a firemních podkladů. Efektivita především. Komunikace mezi podnikatelem a externí účetní firmou nebývá vždy tak hladká, jak by mohla být. Stává se, že se i přes snahu obou stran protáhne předání účetních materiálů a vystavených faktur třeba na týden.

Systém e-Účto má za cíl komunikaci a předávání podkladů mezi oběma stranami maximálně zjednodušit a zefektivnit. Celá komunikace a předávání podkladů je pro obě strany transparentní.

Prostřednictvím naší aplikace si zřídíte a dále spravujete digitalizovanou evidenci dokladů, k čemuž získáte například také automatické importy faktur, jejich vystavování, notifikace a další potřebné a účinné funkce pro jednoduchou správu vašich daňových dokladů a přímou komunikaci s účetní firmou.

Nahrávání podkladů

Samotné nahrávání dokladů je velmi jednoduché a hlavně – můžete si vybrat takové uspořádání dokumentů, které bude co možná nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Stačí si vytvořit a poté při každém nahrávání zvolit období a složku, do které doklad nahrajete. Vše je možné zadat a umístění změnit i zpětně, navíc váš účetní bude na jakoukoli změnu upozorněn notifikací.

Pro lepší přehlednost je pro uživatele připravena možnost vložit ke každému dokladu zprávu, čímž odpadají informativní e-maily a telefonáty s účetním. Obě strany mají vše k dispozici přehledně a na jednom místě. Přímo ve formuláři pro nahrávání dokladů si také můžete vybrat, zda chcete daný dokument přidat i jako výdaj do sekce Výdaje.

}

Čtyři způsoby jak elektronicky evidovat podklady:

 • Vyfocením účtenky mobilní aplikací
 • Nahrání souboru z počítače
 • Přeposlání emailu s přílohou
 • Importem dat od třetích stran

Importy a exporty

Do e-Účta můžete importovat či exportovat data z dalších zdrojů.

 • Stahování výpisů z bank

 • Stahování výpisů z platebních bran

 • Propojení s fakturačními nástroji

Více o importech podkladů

Pomocí funkce automatické importy odpadá vaše povinnost každoměsíčního stahování bankovních výpisů, faktur a následného elektronického či fyzického zasílání účetním.

Evidence

Přehledné členění dokladů do složek

 • Předdefinované složky Doklady přijaté/vydané, Mzdy, Výpis z bankovního účtu apod.

 • Možnost vytvářet vlastní složky

 • Upozornění na nově nahraný podklad

 • Možnost přidělit oprávnění k přístupu jakémukoli účetnímu, nebo mu oprávnění naopak odebrat.

Chci vyzkoušet

Aplikace e-Účto umožňuje přehledné členění nahraných dokladů do složek. Kromě předdefinovaných složek Doklady přijaté / Doklady vydané / Výpis z bankovního účtu / Mzdy máte možnost vytvářet si složky vlastní. Vznikne tím vaše vlastní struktura, která bude odpovídat řazení, jež potřebujete. Je také na vás, jaké zobrazení dokladů si zvolíte (samozřejmě ho lze libovolně měnit) – buď se vám vaše účetní evidence bude zobrazovat ve složkách, anebo podle data a času nahrání, tedy chronologicky.

Pravidelně zálohujeme Vaše soubory

 • Zálohovat si může soubory buď jednotlivě, nebo si je můžete nechat hromadně zaslat na e-mail a odtud stáhnout.

Automatizujeme pravidelné předávání podkladů

 • Automaticky předáme výpisy z bankovních účtů a platebních bran přímo účetní

 • Propojíme se s fakturačními nástroji a předáme podklady

 • Automaticky dokážeme nahrát emailovou přílohu do evidence

Chci automatizovat

Odpadne Vám mnoho starostí s pravidelným zasíláním podkladů účetní.

Filtrace

 • Jednoduché filtrování mezi nahranými podklady

 • Možnost stažení jednotlivého souboru nebo hromadně podle složky

 • Přiřazování štítků pro lepší přehlednost

Chci vyzkoušet

Funkce filtrování vám pomůže seřadit a vyhledat jednotlivé doklady dle roku, měsíce, typu dokladu, podle přiřazených štítků, dále podle toho, kdo doklad nahrál a zda je přečtený, či ne. Pro účetního jsou tímto velmi přehledně a jednoduše dohledatelné dosud nezpracované dokumenty. Stahovat si je může buď jednotlivě, nebo si je může nechat hromadně ve složce zaslat na e-mail a odtud stáhnout.