Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ KLIENTSKÉ ZÓNY platné a účinné ode dne 1. 7. 2019 

I. Úvodní ustanovení
II. Klientská zóna a její účel 

III. Přístup do Klientské zóny 

IV. Užití klientské zóny V. Základní prohlášení a závazky Uživatele   VI. Odpovědnost za újmu 

VII. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana