Jak funguje seskupení složek v evidenci?

V Nastavení -> Evidence podkladů si můžete vybrat, jakým způsobem chcete, aby se vám zobrazovaly složky ve vaší evidenci. Pokud pro vás třídění na měsíce není důležité, vyberte si třídění jen na roky. Způsob, jakým zobrazujete složky ve vaší evidenci, neovlivní to, jak je vidí vaše účetní (a naopak).