Jak správně evidovat dokumenty

Alfou a omegou aplikace pro vás bude bezesporu Evidence podkladů. Do této evidence můžete nahrávat veškeré podklady související s vedením vašeho účetnictví. Soubory můžete nahrávat přímo z vašeho zařízení (ať už se jedná o mobilní telefon nebo počítač). Pokud hodláte využívat mobilní aplikaci, určitě oceníte také možnost skenování dokumentů. Tyto naskenované dokumenty můžete následně nahrát do vaší evidence. Soubory můžete ukládat do jednotlivých složek, přiřazovat jim štítky podle rozpracovanosti, označovat je za vyřízené, přesouvat je psát k nim vašim účetním zprávy dle libosti.

Jak nahrát soubory do evidence?

Ať už chcete nahrát jeden či více souborů, přístup k nahrávání máte v aplikaci ze dvou míst. Prvním místem je úvodní nástěnka s možností Nahrát podklady, druhým místem je kategorie Evidence podkladů po rozkliknutí menu. Přímo v evidenci pak stačí kliknout na zelenou ikonku plus v pravém dolním rohu. Obě tyto možnosti vás dovedou do stejného okna, v němž si následně zvolíte pro jaké účetní období a jaký měsíc chcete soubor nahrát, dále pak si můžete vybrat do jaké složky se nový soubor zařadí. Pokud hodláte nahrát soubor z vašeho zařízení (ať už se jedná o telefon či PC), stačí jednoduše kliknout na tlačítko Zvolit soubory, a pak už jen vybrat požadované podklady z vašeho zařízení standardním způsobem. Jako další způsob nahrávání podkladů vám naše aplikace nabízí skenování dokumentů. Kliknutím na tlačítko Naskenovat vás aplikace přepne na kameru, a vy si můžete přímo v aplikaci pohodlně naskenovat dokument, který hodláte zaevidovat do e-Účta. Po naskenování či nahrání dokumentů stačí kliknout na tlačítko Nahrát a veškeré dokumenty se uloží do evidence. Skenování je ale možné jen z mobilního telefonu, v počítači můžete díky této funkci upravovat již existující obrázky.

Jak můžu nahrávat dokumenty přes e-mail?

V případě, že nemůžete pracovat přímo s aplikací, můžete využít nahrávání dokumentů přes e-mail. E-mail s podklady pošlete na adresu uvedenou v Nastavení -> Automatický import dat. Pokud do předmětu e-mailu přidáte #štítek, přidá se následně do evidence soubor se štítkem vytvořeným z předmětu zprávy. Pro víceslovný štítek, použijte symbol # i na konci (např.: #víceslovný štítek#). Pokud předmět e-mailu obsahuje slovo “faktura“, dokument se zaeviduje do kategorie Doklady přijaté. Ostatní takto nahrané dokumenty se zaevidují do kategorie Ostatní.

Jediné omezení, co se nahrávaných souborů týče, je v současné době jejich velikost. Jako uživatel máte možnost nahrávat jakýkoliv typ souborů v libovolném množství. Nicméně, velikost jednoho nahrávaného souboru nemůže překročit 10 MB.

Lze smazané soubory obnovit?

Ne, smazané soubory nelze obnovit.

Jaká jsou omezení pro nahrávané soubory?

Jediné omezení, co se nahrávaných souborů týče, je v současné době jejich velikost. Jako uživatel máte možnost nahrávat jakýkoliv typ souborů v libovolném množství. Nicméně, velikost jednoho nahrávaného souboru nemůže překročit 10 MB.

Jak funguje seskupení složek v evidenci?

V Nastavení -> Evidence podkladů si můžete vybrat, jakým způsobem chcete, aby se vám zobrazovaly složky ve vaší evidenci. Pokud pro vás třídění na měsíce není důležité, vyberte si třídění jen na roky. Způsob, jakým zobrazujete složky ve vaší evidenci, neovlivní to, jak je vidí vaše účetní (a naopak).

Jak poznám nově nahrané soubory?

V případě, že váš klient (účetní) nahraje do některé ze složek evidence nové podklady, objeví se u dané složky ikonka s číslem symbolizující počet nově nahraných podkladů. Obdobně se u dané složky objeví ikonka zprávy, pokud k souboru ve složce byla připojena zpráva. Informativní ikonky se zobrazují i u nadřazených složek, můžete se tedy k nově nahranému souboru proklikat.