Jaká jsou omezení pro nahrávané soubory?

Jediné omezení, co se nahrávaných souborů týče, je v současné době jejich velikost. Jako uživatel máte možnost nahrávat jakýkoliv typ souborů v libovolném množství. Nicméně, velikost jednoho nahrávaného souboru nemůže překročit 10 MB.