Co získám s tarifem Premium?

Aktivací tarifu Premium se vám zpřístupní všechny funkce, které Free verze nepodporuje (API, FTP, XML Pohoda, ARES). Kromě uvedeného můžete mít v evidenci až 5 000 souborů.