Můžu v tarifu Enterprise všechny firmy spravovat pod jednou e-mailovou adresou?

Ano, ke všem firmám můžete mít přístup z jedné e-mailové adresy. Nesmíte ale zapomenout vyplnit unikátní login u každé nově přidané firmy. Pokud login vyplníte, na vaši e-mailovou adresu obdržíte přístupové údaje, které může daná firma využívat, pakliže se bude chtít přihlásit do e-Účta samostatně. Nově vytvořená firma bude mít tedy dvě možnosti pro přihlášení (hlavní účet a svůj samostatný). Pokud se přihlásí pod hlavním účtem, může na nástěnce přepínat mezi firmami zahrnutými v tarifu Enterprise, pokud se přihlásí se svými unikátními přístupovými údaji, ostatní firmy z tarifu na nástěnce neuvidí.